Quà chào mừng đặc biệt. Nhận giảm giá 30% cho lần mua hàng đầu tiên của bạn với mã “Eduma”. Find out more!

Chinh Phục Tri Thức,
Mở Cánh Cửa Thành Công!

Khóa học của chúng tôi được thiết kế bởi những chuyên gia hàng đầu như Google, Meta, IBM... đảm bảo chất lượng và kiến thức đầy đủ.

Google Khóa học

 • 88 bài học
 • 8 Câu hỏi
Miễn phí
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫30.000
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫36.000₫25.000

IBM Khóa học

 • 88 bài học
 • 8 Câu hỏi
Miễn phí
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫30.000
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫36.000₫25.000
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫55.000

Meta Khóa học

 • 88 bài học
 • 8 Câu hỏi
Miễn phí
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫30.000
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫36.000₫25.000
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫55.000

Microsoft Khóa học

 • 88 bài học
 • 8 Câu hỏi
Miễn phí
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫30.000
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫36.000₫25.000
 • 0 bài học
 • 0 Câu hỏi
₫55.000
banner footer

Khám phá, Học, Áp dụng

Hành trình vươn tới sự thành công

Chúng tôi tin rằng kiến thức là chìa khóa mở cánh cửa cho sự thành công, và chúng tôi cam kết đồng hành cùng bạn trên con đường đến đỉnh cao kiến thức và sự phát triển cá nhân.